Jumbo Heeft Meer Bewijzen Nodig in Lotto en TOTO Fraudezaak

Een Jumbo medewerkster werd eind november 2022 op staande voet ontslagen. Ze zou fraude gepleegd hebben bij het uitbetalen loten van Lotto en TOTO. Ondertussen loopt de zaak in de rechtbank, de rechter heeft echter beslist dat Jumbo meer bewijzen nodig heeft.

De 33-jarige vrouw erkent dat ze fouten maakte door de uitbetaling niet in het systeem te bevestigen. Maar ze ontkent de fraude en zegt dat ze hierna de loten nooit zelf claimde.

Jumbo Medewerkster Onterecht Ontslagen na Mogelijke Fraude

Op Staande Voet Ontslagen na Kasverschillen

Toen Jumbo enkele kasverschillen opmerkte aan de servicebalie startte ze een onderzoek. Het onderzoeksbureau wees een 33-jarige medewerkster als verdachte aan. Ze zou Lotto en TOTO loten aan de klant uitbetalen, maar dan het lot niet als geïnd registreren.

Het systeem van TOTO en Lotto werkt onafhankelijk van de supermarkt. Medewerkers moeten eerst controleren of het een winnend lot is. Hierna kan de klant kiezen om de uitbetaling te innen of niet. Bij uitbetaling moet het bedrag in de Jumbo kassa worden geregistreerd en ontvangt de klant de winst.

Door op niet uitbetalen te klikken, blijft het lot actief en kan iemand het later incasseren. Jumbo vermoedt dat de medewerkster het lot hierna zelf is gaan innen. Doordat ze niet op uitbetalen klikt, ontstaat er een kasverschil.

Schorsing en Ontslag

Toen het onderzoeksbureau de vrouw aanwees als verdachte van fraude, moest ze eerst op gesprek komen. Ze kreeg te horen dat ze tijdelijk geschorst werd terwijl het onderzoek verder liep. Op 25 november werd ze op staande voet ontslagen tijdens een telefoongesprek. Hiervan kreeg ze bevestiging per post:

“Bij onderzoek werden verschillen vastgesteld tussen lotto-toto uitbetalingen. Prijzen werden op normale wijze uitbetaald, maar niet verwerkt via het lotto-toto apparaat. Hierdoor bleef het lot actief en hield jij het winnende lot. Wij stelden vast dat jij je schuldig maakte aan fraude.”

De medewerkster ontkent deze beschuldigingen. Ze reageerde met een brief aan Jumbo waarin ze omschrijft fouten gemaakt te hebben. “Wat u omschrijft, is niet gebeurd. Met mijn handeling van ‘niet uitbetalen’ blijft het lot actief. Wat er precies met het lot gebeurde, kan ik niet uitleggen, maar ik heb het zeker niet alsnog bij Jumbo of waar dan ook laten uitbetalen.”

Videobeelden Leveren Onvoldoende Bewijs

Als voornaamste bewijsstuk legt Jumbo videobeelden voor aan de rechter. Hierop is te zien dat de vrouw inderdaad op ‘niet uitbetalen’ klikt in de lotto en TOTO terminal. Dit terwijl ze de winsten wel uitbetaalt. Hierna gooit ze het lot in de prullenbak, wat volgens de supermarkt niet het juiste protocol is. Bovendien blijk uit de roljournaals dat er op die dagen een kasverschil was.

Diezelfde dag zijn er videobeelden waar de voormalige medewerkster een lot inlevert bij de servicebalie. Het bedrag van €412,50 komt in dit geval overeen met het lot dat ze niet registreerde. Op andere dagen gebeurde hetzelfde, maar kwamen de bedragen niet overeen.

Aangezien er geen lotnummers zichtbaar zijn en Jumbo hier ook geen administratie van heeft, is dit niet voldoende bewijs om fraude aan te tonen. De kantonrechter oordeelt dat de medewerkster inderdaad fouten maakte, maar dat het ontslag niet gerechtvaardigd was. De supermarkt krijgt de kans om nieuwe bewijsstukken in te leveren.

Laatste Update: 22.08.2023